Trending News

Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Chromebookwereld


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Chromebookwereld, zoals deze beschikbaar is gesteld door Chromebookwereld. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chromebookwereld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal
of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Chromebookwereld te mogen claimen of te veronderstellen.

Omdat de technologie snel verandert kunnen er foute/verkeerde beschrijvingen op de site staan, ook hier streven wij naar een zo accuraat mogelijke beschrijving. Fouten die hierbij ontstaan, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Chromebookwereld te mogen claimen of te onderstellen.

Chromebookwereld streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Chromebookwereld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van Chromebookwereld op deze pagina.